in Englishin Englishpå svenskapå svenska

Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  YIT Oyj
  Panuntie 11
  00620 Helsinki
  Puh. 020 433 111

  Hakemusta, työnhakua ja omia tietoja koskevat tiedustelut ja pyynnöt tulee osoittaa ensisijaisesti rekisteristä vastaavalle työnantajalle eli rekisterinpitäjälle.
 2. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
  Rekrytointeihin osallistuvat henkilöt käsittelevät henkilötietoja. Tapauskohtaisesti rekrytoinnissa voidaan käyttää kolmansia osapuolia kuten rekrytointikonsultteja ja asiantuntija-arvioijia.

  Rekisterin teknisenä alustana toimii LAURA™-palvelu, jonka toimittaja LAURA Rekrytointi Oy vastaa rekisterin teknisestä toteutuksesta ja toimii täten henkilötietojen käsittelijänä.
  LAURA Rekrytointi Oy on suomalainen palvelu, jonka sijaintipaikka on Suomi.

  Videohaastattelujen (sis. hakemuslomakkeelle sijoitetut videokysymykset) toteuttamiseen käytetään RecRight-palvelua, jonka toimittaa Mobile CV Oy. Palvelujen välinen tiedonsiirto tapahtuu suojattuja yhteyksiä käyttäen.
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  1. Rekrytointi

   Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän mahdollisia tulevia rekrytointiprosesseja varten suostumuksesi perusteella (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1a). Suostumuksesi perusteella hakemuksesi säilytetään järjestelmässä rekrytoinnin päätyttyä, jotta rekisterinpitäjä voi olla yhteydessä sinuun muihin mahdollisiin rekrytointiprosesseihin liittyen.
  2. Rekrytointiaiheinen postituslista

   Mikäli olet liittynyt tulevaisuuden tekijät -postituslistalle, sinulle voidaan lähettää ajankohtaista tietoa avoimista työtehtävistä, uusista hankkeista ja tulevista tapahtumista. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin suostumukseesi (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1a). Voit poistua listalta milloin tahansa napsauttamalla "Peruuta tilaus" -linkkiä, joka sijaitsee sähköpostiviestien alareunassa.
 4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  LAURA™-palvelun tietojen käsittelyyn käyttämät palvelimet sijaitsevat Suomessa. LAURA™-palvelussa olevaa tietoa ei käsitellä LAURA Rekrytointi Oy:n toimesta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.
  Tietojen siirtoa voi kuitenkin tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolella esimerkiksi siinä tapauksessa, jossa rekisterinpitäjän rekrytointiin osallistuva henkilö sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tässäkin tapauksessa käsiteltävien tietojen tietoturva on varmistettu käyttämällä salattuja tietoliikenneyhteyksiä.
 5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys
  Palveluun kerätään pääosin rekrytoinnissa tarvittavia tietoja, jotka käyvät ilmi rekrytoinnissa käytetystä työnhakulomakkeesta ja jotka saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kerättävät tiedot ovat useimmiten seuraavat:
  • Nimi- ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (tunnistamista ja viestintää varten)
  • Sukupuoli ja -syntymäaika (rekrytoinnin kehittämiseen tähtäävää tilastointia varten)
  • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus- ja koulutustausta, kielitaidot ja muu osaaminen)
  • Liitetiedostot (esim. CV, hakemus, työnäyte, kuva)
  • Rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot kuten sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tallennettavat tiedostot
  • Työnantajan tekemät luokittelut ja muistiinpanot

  Näiden lisäksi tietoja voidaan kerätä seuraavissa tapauksissa:
  • Vastaanottajan sähköpostiosoite, jos työpaikkailmoituksesta lähetetään vinkki “Kerro kaverille”-toiminnolla.
  • Vastaanottajan sähköpostiosoite ja käytetyt hakuehdot, jos avoimista työpaikkailmoituksista tilataan automaattinen ilmoitus “Hakuvahti”-toiminnolla.
  • Suostumukset, suoramarkkinointikiellot ja työtehtävät joista olet järjestelmässä ilmoittanut olevasi kiinnostunut.

  Valittujen henkilöiden (esim. työntekijät ja sijaiset) osalta palveluun voidaan tallentaa tietoja, joita tarvitaan työsuhteeseen kuuluvien tehtävien ja velvoitteiden kuten palkanmaksun suorittamiseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus, tiedot voimassa olevista luvista ja pätevyyksistä sekä pankkitilin numero palkanmaksua varten. Valittujen henkilöiden henkilötietoja säilytetään henkilöstöhallinnon tietosuojaselosteen mukaisesti.

  Muussa tapauksessa hakemuksesi säilytetään järjestelmässä vähintään yhden (1) vuoden ajan valintapäätöksen tiedoksiannosta. Tämän jälkeen hakemuksesi voidaan säilyttää mahdollisia tulevia rekrytointiprosesseja varten, mikäli olet antanut suostumuksesi tätä tarkoitusta varten. Henkilötietojasi voidaan käsitellä suostumuksesi voimassaoloajan. Jos päivität tietojasi järjestelmässä, jatkaa tämä suostumuksesi voimassaoloaikaa aina yhdellä (1) vuodella päivittämishetkestä.

  Mikäli olet liittynyt tulevaisuuden tekijät -postituslistalle, henkilötietojasi voidaan käsitellä tätä tarkoitusta varten suostumuksesi voimassaoloajan.
 6. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterinpitäjä vastaa, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

  Palveluntarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin (LAURA™-palvelu) tallennettujen tietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. palvelun sisäinen tietoturva, kulunvalvonta, ohjelmistojen tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Palvelun tietoturvaa testataan sisäisten testien lisäksi myös kolmannen osapuolen tekemillä tietoturvatarkistuksilla.

  Palvelun ja käyttäjän selaimen välinen tietoliikenne on aina suojattu vahvalla salauksella.
 7. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeudet omiin tietoihinsa. Oikeuksien toteuttaminen tapahtuu lähtökohtaisesti sähköisesti LAURA™-palvelun hallintaliittymän avulla. Hallintaliittymään kirjaudutaan hakemuksen tallentamisen yhteydessä muodostuneilla käyttäjätunnuksilla. Seuraavassa tarkempi selostus rekisteröidyn oikeuksista:

  Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu kirjautumalla palvelun hallintaliittymään. Mikäli tietojen tarkastaminen hallintaliittymän kautta ei ole mahdollista, voi rekisteröity osoittaa kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu palvelun hallintaliittymässä. Mikäli tietojen oikaiseminen hallintaliittymän kautta ei ole mahdollista, voi rekisteröity osoittaa kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.

  Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta (esim. lakiin perustuva valitusaika valintapäätöksestä). Tietojen poistaminen tapahtuu palvelun hallintaliittymässä. Mikäli tiedon poistamista ei ole mahdollista tehdä hallintaliittymän kautta, voi rekisteröity osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.

  Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä tapahtuu palvelun hallintaliittymän kautta tai olemalla kirjallisesti yhteydessä rekisterinpitäjään.

  Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa suoraan järjestelmässä kirjautumalla sinne omilla tunnuksillasi ja muuttamalla asetuksiasi.

  Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.
 8. Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka
  Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

  Palvelussa käytettäviä analytiikkatyökaluja (Google Analytics, Google Tag Manager) käytetään palvelun käyttöä koskevien tilastojen ja analytiikan laatimiseksi ja palvelun kehittämiseksi.
 9. Evästeet
  Palvelun ja sen analytiikan toteuttamisessa käytetään evästeitä. Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen voi kuitenkin johtaa palvelun toimimattomuuteen.